Mag jouw activiteit doorgaan? Check het via de evenementenmatrix

Gepubliceerd op woensdag 1 juli 2020 12.38 u.
Vanaf 1 juli kunnen evenementen onder voorwaarden en limieten opnieuw plaatsvinden. De Nationale Veiligheidsraad heeft daarvoor een kader voorzien. Alles moet wel met respect voor de veiligheidsregels gebeuren.

Om organisatoren daarbij te helpen, werd een "evenementenmatrix" ontwikkeld, met parameters waarmee de organisatoren samen met de lokale besturen kunnen berekenen of hun evenement veilig kan plaatsvinden. Via de website https://www.covideventriskmodel.be/ kan je zelf je evenement ingeven, waarna je aan de hand van een 18-tal parameters het veiligheidsrisico van je evenement in kaart brengt. De gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type van evenement. Het advies dat je na het ingeven van je evenement ontvangt, geeft enkel een indicatie. Het lokaal bestuur dient nog steeds zijn goedkeuring te geven of evenementen wel of niet kunnen plaatsvinden. Bezorg de PDF met het resultaat aan het gemeentebestuur.

Meld uw activiteit via de evenementenkluis

Om alle vragen m.b.t. het organiseren van evenementen/activiteiten die publiek toegankelijk zijn in goede banen te leiden, werd voor organisatoren de evenementenkluis ontwikkeld. De kluis is een platform waar organisatoren alle informatie en aanvragen naar de gemeente toe centraal kunnen indienen en opvolgen. Ook zullen alle nodige toelatingen en documenten vanuit de kluis beschikbaar gesteld worden. Lokaal bestuur Dessel heeft beslist om in de maand juli aanvragen voor evenementen te ontvangen via de papieren versie, die je onderstaand kan downloaden. Vanaf augustus zullen de evenementen terug aangevraagd worden via www.dessel.evenementenkluis.be.

Meer info

Afdeling grondgebiedzaken
tel. 014 38 99 27

Voor corona-gerelateerde vragen kan je contact opnemen via corona@dessel.be