Lokaal Fonds lanceert projectoproep in Dessel om verenigingen een zetje te geven om opnieuw open te bloeien na de coronacrisis

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021 11.10 u.
Stichting Lokaal Fonds lanceert de derde projectoproep in Dessel, specifiek gericht naar Desselse verenigingen.

“We weten dat de verenigingen veel geleden hebben onder al die maanden met afstandsmaatregelen”, vertellen Stijn Vanherck, voorzitter van de Raad van Bestuur en Ellen Broeckx, voorzitter van het Uitvoerend Comité Dessel. “Hopelijk is het einde van de coronacrisis stilaan in zicht en kunnen de verenigingen hun werking terug volledig opstarten. Met het Lokaal Fonds willen we hen een hart onder de riem te steken en terug op weg helpen naar een bloeiende werking.”

“We willen niet gewoon geld geven om de kas van de verenigingen aan te vullen, maar we vragen aan de verenigingen om een project te bedenken dat het sociale leven in Dessel terug op gang kan trekken”, vertellen Stijn en Ellen. “We kijken er al naar uit om de originele projectaanvragen te lezen!”

De projecten zullen getoetst worden aan een aantal criteria, die bekendgemaakt zijn in de oproeptekst. De projecten die geselecteerd worden, krijgen steun voor maximum 70% van de bewezen kosten, met een bovengrens van 5.000 euro per project. Een aanvraag indienen kan tot 16/09/2021.

Alle informatie kan je terugvinden op www.lokaalfonds.be. Op 22/06/2021 wordt er bovendien een digitale infosessie georganiseerd.

Het Lokaal Fonds werd opgericht in 2016 om lokale meerwaardeprojecten binnen Dessel en Mol te ondersteunen. Het Lokaal Fonds is één van de voorwaarden voor het bergingsproject voor laag- en middelactief radioactief afval in Dessel, dat momenteel in volle voorbereiding is. Sinds 2018 werden al verschillende projectoproepen gelanceerd in Dessel en in Mol, en kregen al tientallen lokale verenigingen en individuen steun toegekend voor bepaalde projecten. Op de website kan je nalezen welke projecten bij de vorige projectoproepen al steun ontvingen van het Lokaal Fonds, zowel in Dessel als in Mol: www.lokaalfonds.be/projecten.