Lokaal bestuur Dessel werft Afdelingshoofd Welzijn aan

Gepubliceerd op dinsdag 24 januari 2023 8 u.
Om de afdeling welzijn (OCMW) aan te sturen zijn wij zo snel als mogelijk op zoek naar een dynamisch en sociaal geëngageerd "Afdelingshoofd Welzijn".

Wat verwachten we van jou?

 • Als afdelingshoofd welzijn leid je het OCMW van de gemeente Dessel. Je bent lid van het managementteam en werkt actief mee aan het ondersteunen en adviseren van het beleid. 
 • Je werkt taken uit die zijn toegewezen aan de afdeling teneinde
 • de doelstellingen van de afdeling te realiseren. 
 • Je coördineert de dagelijkse werking en leidt, coacht, motiveert en evalueert personeelsleden. 
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en slaagt in een bekwaamheidsproef en een psychotechnische proef.

Wat hebben we jou te bieden?

 • Een boeiende en afwisselende job in voltijds dienstverband (38/38) met een contract van bepaalde duur maar perspectief op een langdurige tewerkstelling.
 • Een bruto voltijds maandloon tussen € 3.641,48 en € 6.408,01 (niveau A1a-A3a).
 • Werken voor een stabiele werkgever.
 • Maximaal aantal verlofdagen, namelijk 35 dagen.
 • Flexibele arbeidstijdregeling met aandacht voor een goede privé-werkbalans.
 • Maaltijdcheque van €8 per gewerkte dag.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie, vakantiegeld, verplaatsingsvergoeding, aanvullend pensioen.
 • Opleidingen en begeleiding.
 • Er zal een wervingsreserve worden aangelegd voor de duur van 3 jaar.

Voor meer informatie in verband met deze functie en de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met de personeelsdienst van Lokaal Bestuur Dessel, via tel. 014/38 99 34 of e-mail: personeel@dessel.be

Heb je interesse?

Bezorg het vereiste diploma, het verplichte inschrijvingsformulier samen met jouw motivatiebrief, CV, een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden en een kopie van je rijbewijs ten laatste op zondag 12 februari 2023 aan het vast bureau van het OCMW van Dessel, Pastorijstraat 2 te 2480 Dessel met de vermelding “sollicitatie afdelingshoofd welzijn”. Dit kan via de post, via e-mail (personeel@dessel.be) of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst (tweede verdieping AC De Plaetse, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel) tijdens de openingsuren. Het inschrijvingsformulier kan je van onze website downloaden (www.dessel.be/vacatures) of kan je op eenvoudig verzoek digitaal verkrijgen of is te verkrijgen op de personeelsdienst.