Lokaal bestuur Dessel ondersteunt ontwikkelingswerk door middel van subsidies

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022 8.15 u.
Lokaal bestuur Dessel wil door middel van een subsidie projecten en organisaties ondersteunen voor ontwikkelingswerk of conflictpreventie in ontwikkelingslanden, erkend door de Verenigde Naties. Indienen kan tot 15 oktober 2022.

Voorrang wordt verleend aan die organisaties en projecten waarin mensen uit Dessel tewerkgesteld zijn of waarvan een vertegenwoordiger in Dessel woonachtig is.

Dossiers kunnen tot 15 oktober 2022 ingediend worden via het mailadres cultuur@dessel.be of in de brievenbus van AC De Plaetse, Hannekestraat 1, ter attentie van de afdeling Vrije tijd.

Het volledige reglement is terug te vinden op de gemeentelijke website: https://www.dessel.be/ontwikkelingshulp-subsidies

De GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) beoordeelt alle dossiers. Indieners van een dossier worden in het najaar uitgenodigd om hun aanvraag te komen toelichten.

Wil je zelf graag aansluiten bij de GROS om mee het beleid rond ontwikkelingssamenwerking in Dessel te helpen bevorderen? Neem dan contact op met Jo Kuypers via telefoon (014 38 99 32) of e-mail (cultuur@dessel.be). Meer info over deze adviesraad vind je alvast op www.dessel.be/gemeentelijke-raad-voor-ontwikkelingssamenwerking-gros