Lokaal bestuur Dessel neemt energiebesparende maatregelen

Gepubliceerd op maandag 10 oktober 2022 8.20 u.
Iedereen wordt geconfronteerd met hoge energieprijzen (en op termijn zelfs een mogelijke energieschaarste) en zoekt naar oplossingen om het energiegebruik te beperken. Deze oefening is ook gemaakt binnen het lokaal bestuur Dessel met betrekking tot de eigen infrastructuur.

Zo zal de temperatuur in alle gemeentelijke infrastructuren ingesteld worden op 19 graden. Belangrijk om hieraan toe te voegen is dat de situatie op de voet zal opgevolgd worden en indien nodig ook opnieuw geëvalueerd zal worden.

Naast de instelling van de temperatuur zal mogelijks ook gesleuteld worden aan de tijdschema’s, waarop de verwarming ingeschakeld staat. In de gebouwen, waar ook mogelijkheid is tot douchen, wordt nagekeken of de temperatuur van het douchewater kan verlaagd worden. Verder zal ook de nodige aandacht besteed worden aan het elektriciteitsverbruik (doven van verlichting daar waar mogelijk, uitschakelen van sluimerstanden van toestellen, …).

Naast de eigen gebouwen werd ook de openbare verlichting onder de loep genomen. Met Fluvius wordt bekeken waar de aanstraling van monumenten (oud gemeentehuis, kerken, …) kan gedoofd worden en waar de nieuwe LED-verlichting in straten eventueel gedimd kan worden. Het is echter niet de bedoeling de straatverlichting volledig te doven.

De kerstverlichting werd ook herbekeken. De kerstverlichting zal niet volledig verdwijnen, maar wel beperkt worden tot de kerstbomen op het Campinaplein in Dessel-centrum en aan de kerk van Witgoor en verlichting in de bomen van Marktplein en Campina- plein. De kerstverlichting in de Molsebaan, Turnhoutsebaan, Kwademeer en Lukasstraat zal niet voorzien worden, net zoals de kerstverlichting op de Heide ter hoogte van de Kristoffelzaal.

De waterpartij op het Campinaplein werd vervroegd in winterstand gezet, zodat zowel pompen als verlichting hier uitgeschakeld zijn.