Logistieke ondersteuning bij sportactiviteiten

Mocht u bij de organisatie van jouw sportactiviteit logistieke ondersteuning wensen (bijvoorbeeld nadar, podiumelementen, …) dan kan u steeds een aanvraag indienen.

Voor het leveren van logistieke ondersteuning beschikt de gemeente over een retributiereglement waarin de kostprijs per geleverde prestatie is opgenomen.

Activiteiten die in samenwerking met de sportraad of sportdienst worden georganiseerd, kunnen rekenen op gratis nadars, voortogen, vlaggenmasten en podiumelementen. Voor andere diensten en materialen wordt de retributie volgens het reglement materiële steun aangerekend. Klik hier voor meer informatie.

  • Milieuvriendelijke bewegwijzeringspijlen en fluo-vestjes

De Sportdienst beschikt over een kleine 1.500 bewegwijzeringspijlen voor het uitpijlen van o.a. mountainbiketochten, fietstochten en wandelingen. De pijlen worden door middel van elastieken opgehangen aan bomen of palen. Het gebruik van nietjes of nagels voor het bevestigen van bewegwijzering is verboden. Voor het lenen van de pijlen dient een waarborg betaald te worden, afhankelijk van het aantal pijlen dat wordt geleend.

Ook fluo-vestjes met het logo van de Desselse Sportraad worden op de Sportdienst uitgeleend. De fluo-vestjes kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld seingevers bij wedstrijden, fietsbegeleiders bij fietstochten e.d.

De waarborgregeling voor het uitlenen werd als volgt vastgelegd:

Bewegwijzeringspijlen

< 501 € 50
< 1.001 € 100
< 1.500 € 150


Bij verlies van pijlen wordt per pijl 0,50 euro van de waarborg afgehouden.

Fluo-vestjes Sportraad

Per 25 vestjes € 100


Bij verlies van vestjes wordt per vest 10 euro van de waarborg afgehouden.