Leerkrachten voor zomerschool Dessel gezocht

Gepubliceerd op donderdag 17 juni 2021 7 u.
Ben jij een enthousiaste leerkracht met een hart voor kinderen en jongeren? Heb je zin om deze zomer iets extra te betekenen voor leerlingen die het hard nodig hebben? Wij zoeken jou voor de Desselse zomerschool!

Omschrijving zomerschool

Het doel van de zomerschool is leerlingen sterker maken en klaarstomen voor de start van het nieuwe schooljaar in september. De zomerschool wordt georganiseerd voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar en zal (naar alle waarschijnlijkheid) doorgaan in de gebouwen van GBS De Meikever. De voormiddag is gericht op het bijwerken van de leerstof en nodige schoolse vaardigheden in een zomerse context. De namiddag bestaat uit een aanbod van speelse vormingen van Jong Digidak (vzw Blenders) en onze gemeentelijke speelpleinen. Wij zoeken enthousiaste leerkrachten om in de voormiddag een didactisch aanbod te voorzien.

Wat vragen we van jou?

Inhoud opdracht en taken:

  • Je staat in voor de didactische uitwerking in de zomerschool, d.w.z. je geeft les aan een kleine groep kinderen (maximum 14 leerlingen per twee leerkrachten, zodat er ook nog opgesplitst kan worden in nog kleinere groepen afhankelijk van de noden, maar waar er evenzeer co-teaching-gewijs samengewerkt kan worden).
  • Twee leergebieden staan centraal, namelijk taal en rekenen. De effectieve les-inhouden zullen afgestemd moeten worden met de noden van de leerlingen die geformuleerd worden op de klassenraad.
  • Opvolgen van de voortgang van de leerling en evalueren van de leerdoelen (aan de hand van aangereikte voortgangsdocumenten die een minimale administratieve investering vragen).

Je bent bereid om:

  • je te engageren voor de volledige zomerschool, d.w.z. elke weekdag van 9 t.e.m. 20 augustus 2021 van 8.30 u. tot 12.30 u. aanwezig zijn, zodat er continu├»teit voor de kinderen is.
  • te differentiëren en op maat te werken met de leerlingen.
  • samen te werken in een team (met zowel nieuwe collega’s uit andere scholen als vertrouwde collega’s).
  • in samenspraak met je collega’s van de zomerschool een didactisch programma samen te stellen.

Wat bieden wij aan?

  • Een vergoeding (via PWB-regeling voor onderwijspersoneel) voor het engagement van de volledige zomerschool.

Wil jij je ook graag inzetten voor de Desselse zomerschool? Bezorg ons het formulier terug voor 22 juni 2021 om 17 uur. Het formulier vind je op www.dessel.be/vacatures. Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met zomerschool@dessel.be