Landbouwers en veehouders in wolvengebied

Dessel bevindt zich in de zone waarbinnen of waarrond wolven gezien zijn in de afgelopen maanden en jaren.

Bijgevoegd vind je een informatiefolder voor landbouwers.