Landbouwers en veehouders in wolvengebied

Dessel bevindt zich in de zone waarbinnen of waarrond wolven gezien zijn in de afgelopen maanden en jaren.

Door Vlaanderen is een schutkring vastgelegd. Dit is een zone waarbinnen professionele en niet-professionele paarden- en rundveehouders gebruik kunnen maken van subsidies voor wolfwerende maatregelen vanuit Agentschap voor Natuur en Bos.

De huidige vastgelegde schutkring is geldig tot en met 29 februari 2024.

Wolfwerende maatregelen

Het Wolf Fencing Team Belgium, opgestart in 2019, helpt veehouders, zowel professioneel en particulieren, gratis met het wolfwerend aanpassen van hun omheiningen. Zij zijn actief in de gemeenten die behoren tot het risicogebied van de wolf, waaronder dus ook Dessel.

Van een kennismakend en adviesverlenend bezoek tot aan het terreinwerk, begeleiden zij je voor het wolfwerend aanpassen van omheiningen. Bovendien helpen zij ook met het uit te voeren papierwerk, zoals advies bij het aanvragen van subsidies en het opvragen van offertes. Het effectief aanpassen van de omheiningen doen zij met een team van geëngageerde vrijwilligers.

Onderstaand kan je een informatiefolder bedoeld voor landbouwers raadplegen.