Koopwaar en voorwerpen uitstallen op openbaar domein

Handelaars die borden, koopwaar en andere voorwerpen op stoepen en pleinen willen plaatsen moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Voetpaden en pleinen zijn eigendom van het gemeentebestuur, daarom moet men een toestemming krijgen om deze in te nemen. Voor de inname moet er ook een belasting betaald worden.

De stoepen en pleinen kunnen door koopwaar, verkoopstellingen (vb. kledingrekken), koel- of drankinstallaties, infoborden, banken, bloembakken, een kippenspit, enz., ingenomen worden. Bij gunstig advies levert het gemeentebestuur een stationeervergunning voor onbepaalde duur af.

Voor terrassen geldt een bijzondere regeling. Klik hier voor meer informatie.

Voor wie?

Alle handelaars, zelfstandigen of andere personen die het voetpad of een plein of andere plaatsen op het openbaar domein willen gebruiken voor het uitstallen van koopwaar of andere inrichtingen.

Voorwaarden

De voorwaarden zullen worden opgenomen in de afgeleverde stationeervergunning.

Hoe aanvragen?

  • per e-mail
  • Schriftelijk.

Elke aanvraag moet minstens 1 maand voor de opstelling van de voorgenomen uitstalling ingediend worden en moet vergezeld zijn van:

  1. Een duidelijke situatiebeschrijving
  2. Een inplantingsplan op schaal 1/50 of 1/100 met de nodige afmetingen van het in te nemen openbaar domein en van alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum twee meter rond de gevraagde oppervlakte
  3. Minstens één foto van de in gebruik te nemen oppervlakte
  4. Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein

Kostprijs

Voor de uitstalling van koopwaren en andere voorwerpen: 5 EUR per m²of begonnen m² op jaarbasis.