‘Ken je gemeente’ helpt inburgeraars met uitbouwen sociaal netwerk

Gepubliceerd op donderdag 19 mei 2022 15.56 u.
Deelnemen aan vrije tijd zorgt ervoor dat je een sociaal netwerk uitbouwt. Dat geldt ook voor inburgeraars. Dankzij het traject ‘Ken je gemeente’ helpen we hen voortaan op weg.

We bieden hen een rondleiding aan langs zwembad Vita Den Uyt, dienst jeugd en sport, dienst toerisme, de bib, Het Kompas en het cultuurcentrum gecombineerd met een woordje uitleg. Dit zorgt voor een warm onthaal en werkt de eerste drempels weg.

Het is voor nieuwkomers belangrijk een sociaal netwerk uit te bouwen. De rondleidingen binnen het traject ‘Ken je gemeente’ helpen hen een vrijetijdsbesteding te zoeken die bij hen past. Door in groep langs verschillende initiatieven te gaan, wordt de stap om later opnieuw contact op te nemen veel kleiner.

Inburgeringstraject uitgebreid

Als je in Vlaanderen komt wonen, is het belangrijk dat je Nederlands begrijpt, kan spreken en dat je iets weet over onze samenleving. Dat noemen we inburgeren. De Vlaamse overheid wil de inburgeraar hierbij helpen met een inburgeringscursus. Het inburgeringstraject bestaat uit volgende pijlers:

  1. Lessen Nederlands.
  2. Maatschappelijke oriëntering. Dit is informatie over leven in België.
  3. Ondersteuning in de zoektocht naar werk.
  4. Het versterken van de sociale verbinding. Hierin kadert het project ‘Ken je gemeente’.

Subsidieproject

Met subsidies van de Vlaamse overheid en AMIF doorlopen de gemeenten Balen, Dessel, Mol en Retie momenteel het proefproject ‘Sterk Netwerk!’ om deze vierde pijler van het inburgeringstraject uit te bouwen: Inburgeraars uit Baldemore kunnen na een oriënteringsgesprek kiezen uit verschillende trajecten voor het versterken van hun sociaal netwerk. Naast het buddytraject dat we eerder dit jaar lanceerden in de vier gemeenten, zorgen we voor extra ondersteuning met het traject ‘Ken je gemeente’, ook voor nieuwkomers die niet deelnemen aan de buddywerking.

Meer info: Baldemore, Tinneke Claes, tinneke.claes@gemeentemol.be, 014 33 15 17