Jobstudent EVA-vzw IBO (buitenschoolse kinderopvang)

Buitenschoolse kinderopvang Dessel: een plaats waar ieder kind schittert, zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontplooien.

Tijdens de schoolvakanties zorgen wij ervoor dat de kinderen een leuke, creatieve, gekke, sportieve, fijne vakantie beleven, die hen nog lang zal bijblijven!

Je bent student, enthousiast en speels? Je hebt tijdens de krokus-, paas- en/of zomervakantie nog wat tijd over en zoekt een boeiende vakantiejob? Misschien is de buitenschoolse kinderopvang iets voor jou? Onze Speelplaneet en Hummelhoek staan garant voor een dynamische en gezellige werkomgeving. 

Ons motto is: “buiten de lijntjes is er meer ruimte”… Wij bieden:

 • een open speelaanbod: kinderen mogen kiezen met wie, waar en met wat ze spelen
 • uitdaging, met recht op vuil worden
 • een binnen- en buitenruimte waar elk kind zichzelf kan zijn: bewegen, spelen, lopen, fietsen, klimmen, doen, plezier maken, kijken, genieten, zitten… Het kan allemaal.
 • creativiteit waar ideeën tot uiting komen: plezier beleven is belangrijker dan het resultaat.

Wat doe je?

 • Je zorgt voor een warme opvang voor kinderen van 2,5 – 12 jaar.
 • Je stimuleert kinderen om op verkenning te gaan, te experimenteren en hun grenzen te verleggen.
 • Je begeleidt samen met je collega’s toffe activiteiten.
 • Je staat in voor de veiligheid en de zorg van de kinderen.
 • Je verzorgt de dagelijkse ondersteunende taken.

Periode?

Voor een periode in juli en/of augustus (contracten per week mogelijk).
Wij sluiten van maandag 17 juli t/m zondag 30 juli 2023.

Voorwaarden?

 • Leeftijd: minimum 18 jaar zijn op dag van indiensttreding
 • Bewijs van goed gedrag en zeden, model 2
 • Houder van een diploma of getuigschrift dat door Kind en Gezin als vereiste wordt gesteld.

Voor de juiste kwalificatiebewijzen: 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding (brochure: schema kwalificaties tot 18 plaatsen)

Of houder van het attest van animator in het jeugdwerk.

Solliciteren 

Schriftelijk solliciteren met CV met duidelijke vermelding van de beschikbare weken en het behaalde getuigschrift of diploma
EVA-vzw IBO-Dessel
t.a.v. Ria Luyten 
Netestraat 36 2480 Dessel
of ria.luyten@dessel.be
Je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Voor meer inlichtingen: Ria Luyten, tel. 014 37 48 93