IOED k.ERF – Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed is erfgoed dat niet verplaatsbaar is. We onderscheiden het in drie categorieën: gebouwen, landschappen en archeologisch erfgoed. Het zit als het ware “vast” of is verbonden met de grond. Oude hoeves, landgoed met omliggende gronden, gevonden potscherven, … Het zijn maar enkele van vele voorbeelden.

Wie zijn we?

k.ERF staat voor Kempens erfgoed. Als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) adviseren we inwoners en besturen in de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Meerhout, Mol en Retie. We helpen iedereen die zorg draagt voor ons erfgoed en dit wil bewaren voor volgende generaties. Onze dienst kan je inhoudelijk, logistiek of communicatief ondersteunen. Met projecten en evenementen zetten we dit erfgoed in de kijker. Tot slot helpen we, waar nodig, misverstanden de wereld uit.

Wat doen we voor jou?

Iedereen die vragen heeft kan bij ons terecht. Ben jij de trotse eigenaar van een historisch pand en je wilt bijvoorbeeld renoveren of restaureren? Dan helpen we je graag op weg. We lichten de wetgeving toe, kijken of je van premies of financiële voordelen kan genieten en begeleiden je doorheen het gehele traject. Ook voor dagelijks beheer en onderhoud kan je bij k.ERF terecht. Verder brengen we je in contact met de nodige instanties of specialisten ter zake. Zoek je een nieuwe bestemming of wil je jouw gebouw of domein uitzonderlijk openstellen? Ook hierbij zijn we graag van dienst!

Wil je…

 • Een erfgoedbouwproject starten of een pand met erfgoedwaarde verbouwen?
 • Meer weten over subsidies of andere financieringsmogelijkheden voor werkzaamheden aan erfgoed?
 • Wegwijs geraken in de regelgeving rond erfgoed?
 • Een historisch waardevol landschap onderhouden of er beheerswerken uitvoeren?
 • Een archeologische vondst melden?
 • Deelnemen aan publieke evenementen zoals Open Monumentendag?

Dan helpt IOED k.ERF je met veel plezier verder!

Is jouw woning of domein erfgoed of niet?

Veel panden of domeinen met erfgoedwaarden werden opgenomen op de Vlaamse inventaris onroerend erfgoed. Voor een geografisch overzicht kan je terecht op geo.onroerenderfgoed.be. Als je jouw eigendom hierin terugvindt heeft het erfgoedwaarden en raden we je aan om contact met ons op te nemen. Als het er niet in staat opgenomen, maar je wenst toch advies te krijgen, kan je ook vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contact

Martijn Willems – Expert bouwkundig erfgoed
martijn@kerfgoed.be | 014 56 66 89

Els Oostvogels – Expert landschappelijk erfgoed
els.oostvogels@rlkgn.be

Erfgoeddienst k.ERF
De-Billemontstraat 117, 2440 Geel
www.erfgoedcelkerf.be
Tel. 014 56 66 89
info@kerfgoed.be

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat er maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste twee oudere personen van 60 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
   • personen met een handicap
   • personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering
   • personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.
 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Hoe aanvragen?

Wie een zorgwoning wil inrichten moet dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van de woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld bij de berekening van een premie of uitkering.