Inname openbaar domein bouw- en verbouwingswerken / verhuizingen

Bij bouw –of verbouwingswerken kan het zijn dat u een deel van de openbare ruimte nodig heeft om uw werkzaamheden uit te voeren. Zo kan u bijvoorbeeld een kraan of een stelling installeren. Ook bij een verhuis kan het zijn dat u een deel van de openbare ruimte nodig hebt om de verhuiswagen de nodige ruimte te geven. U dient hiervoor tevens de nodige signalisatie te voorzien. 

Wilt u voor deze zaken toestemming, volg dan onderstaande procedure.

Voor wie?

Voor al wie bouw- of verbouwingswerken wilt uitvoeren of voor al wie wil verhuizen in onze gemeente en hierbij een stuk van de openbare ruimte in beslag moet nemen.

Voorwaarden

De afdeling grondgebiedzaken beslist op basis van verkeersveiligheid of een vergunning wordt afgeleverd. Indien het advies ongunstig is, zal men naar andere alternatieven moeten zoeken.

Als u een vergunning wil aanvragen of een vergunning ontvangt, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan opgesomd in het reglement 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' (GAS).

Pas als de signalisatievergunning in het bezit is van de aanvrager mag de eigen signalisatie geplaatst worden.

Hoe aanvragen?

  • per e-mail
  • Schriftelijk.

U dient uw aanvraag minstens 1 maand voor de geplande inname in te dienen bij de afdeling grondgebiedzaken.

U dient een gedetailleerde situatieschets te bezorgen aan de afdeling grondgebiedzaken: hierop moet duidelijk te zien zijn hoeveel ruimte er in beslag wordt genomen. Afmetingen van het voetpad, parkeerstrook, rijbaan,… moeten op het plan staan. Het aantal vierkante meters en aantal parkeerplaatsen betalend parkeren moeten worden vermeld.

De afdeling grondgebiedzaken had ook graag een antwoord op volgende vragen: 

Wie? Wie heeft een bouwvergunning en wie is de eigenaar van het gebouw?
Wat?
Wat gaat de openbare ruimte innemen? Dit kan een werkafsluiting zijn, metaalcontainers, stellingen, kranen,….
Wanneer? Van wanneer tot wanneer duren de werken? Hoe lang wil men een deel van het openbaar domein innemen?

Wanneer het gaat om gewestwegen, moet de dienst verkeer en mobiliteit toestemming vragen aan de Vlaamse overheid. Hou er rekening mee dat dit proces wel wat tijd in beslag kan nemen.

Kostprijs

Er staat een belasting op een inname van openbaar domein voor langer dan 24 uur. Er is een minimumbelasting van 10 euro per aanslag, met 0,40 euro per kalenderdag en per vierkante meter.