Infomoment op 29/10: RUP Goormansdijk - RUP Hoogvelden

Gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020 11 u.
Lokaal bestuur Dessel organiseert een informatiemoment op donderdag 29 oktober 2020 over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Goormansdijk en Hoogvelden.

Het college van burgemeester en schepenen van Dessel brengt ter kennis van de bevolking dat met betrekking tot het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan Goormansdijk – Hoogvelden, voorlopig goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 september 2020 een openbaar onderzoek wordt gehouden vanaf maandag 28 september tot en met vrijdag 27 november 2020.

Het volledige dossier van het RUP wordt gedurende het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 2.2.10, §2, artikel 2.2.15, §2, en artikel 2.2.21, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op de volgende plaatsen ter beschikking gesteld:

1° bij de Gemeente Dessel op het administratief centrum “De Plaetse”, afdeling Grondgebiedzaken, Hannekestraat 1, 2480 Dessel, op de volgende dagen en uren:

  • - maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in de voormiddag van 8.30 tot 12 uur
  • - donderdagnamiddag van 14 tot 16 uur
  • - donderdagavond van 17 tot 19 uur

2° op de website van de lokaal bestuur Dessel: www.dessel.be

Informatiemoment

Er wordt een publiek informatiemoment georganiseerd op donderdag 29 oktober 2020 tussen 14 en 19 uur in administratief centrum “De Plaetse”, Hannekestraat 1, 2480 Dessel.

Gezien de maatregelen inzake corona-besmetting is het noodzakelijk vooraf in te schrijven voor een tijdslot, zodat je op een veilige manier kan deelnemen. Dat kan door een mail te sturen naar bouw@dessel.be of te bellen naar 014 38 99 38 of 014 38 99 36.

Opmerkingen, adviezen en/of bezwaren?

Eventuele opmerkingen, adviezen en/of bezwaren kunnen voor 27 november 2020 aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden overgemaakt aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, per adres Hannekestraat 1, 2480 Dessel.

De adviezen, opmerkingen en bezwaren worden door de GECORO (gemeentelijk niveau) verwerkt.