Inburgering en Nederlands leren

Sinds ingang van de coronamaatregelen sloot het Agentschap Integratie en Inburgering de deuren van alle contactpunten. Zolang de maatregelen van kracht zijn wordt de dienstverlening niet stopgezet, maar gebeurt deze vanop afstand. Alle contacten met inburgeraars en kandidaat-cursisten Nederlands verlopen nu via telefoon, e-mail en Skype.

Ben je geïnteresseerd in een cursus Nederlands? Scholen sluiten tot minstens 3 mei hun deuren, maar velen onder hen bieden na de paasvakantie cursussen Nederlands aan vanop afstand. Voor meer informatie, neem contact op met een contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering op deze contactpagina.


Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) is een Vlaams overheidsagentschap. Het zet zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Het AgII biedt:
meertalige inburgeringsprogramma’s
oriëntering naar lessen en oefenkansen Nederlands
informatie, advies en vorming rond diversiteit
sociale tolken en vertalers
juridisch advies over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht


Inburgering

Ben je een nieuwkomer, of woon je al iets langer in België maar ben je hier niet geboren? Dan kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering een programma volgen.

Dat bestaat uit:
• lessen Nederlands
• een cursus over wonen en werken in België in je eigen taal of in een andere taal die je begrijpt
• begeleiding bij het zoeken naar werk, een opleiding of info over sport, cultuur en vrije tijd.

Het programma is gratis. We houden rekening met je werk- en gezinssituatie.


Nederlands leren

Ben je ouder dan 15 jaar en zoek je naar een cursus Nederlands? Wij zetten je graag op weg naar het aanbod Nederlands als tweede taal (NT2) dat het beste bij jou past. Je kan ook bij ons terecht om je kennis van het Nederlands te testen.

Contact

Je kan langsgaan in een contactpunt in jouw buurt tijdens de openingsuren of een afspraak maken: www.integratie-inburgering.be/contactpunten.