Ik kan niet gaan stemmen

Tijdens de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen ben je verplicht deel te nemen aan de verkiezingen.

Als je niet zelf kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand volmacht te geven. Je vult het volmachtformulier in en laat je afwezigheid bevestigen door een arts, werkgever, gemeente, instituut of instelling. Je ondertekent samen met de volmachtkrijger het formulier.

Op de verkiezingsdag gaat de volmachtkrijger eerst stemmen in het eigen stembureau en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.

Als je geen volmacht geeft, bezorg je aan de gemeente een brief waarin je de reden uiteenzet en bewijsstukken waarom je niet kan gaan stemmen. De vrederechter zal oordelen of je redenen al dan niet gegrond zijn.

Let op! Bij verzuim van de kiesplicht loop je het risico op een sanctie.

Voorwaarden

 • Iedere volmachtkrijger kan maar één volmacht hebben.
 • Je kan als volmachtgever een volmacht geven aan een andere kiezer.

Hou er rekening mee dat

 • je als Belg enkel volmacht kan geven aan een Belg in de kieskring Antwerpen: aan een kiezer van Dessel maar evengoed aan een kiezer uit een andere Antwerpse gemeente;
 • je als EU-burger zowel een Belg als een EU-burger kan aanduiden als volmachtkrijger in de kieskring Vlaanderen: aan een kiezer van Dessel maar evengoed aan een kiezer uit een andere Vlaamse gemeente.

Procedure

Waarom volmacht verlenen?

Je kan volmacht geven om één van onderstaande redenen.

Redenen om volmacht te verlenen Wie bevestigt jouw afwezigheid?
Ziekte of handicap Arts
Beroepsredenen in buitenland (ook andere leden van gezin) Werkgever
Beroepsredenen in België Werkgever
Activiteit als zelfstandige Burgemeester (uiterlijk de dag voor de verkiezingen)
Toestand van vrijheidsberoving Directie van de penitentiaire instelling
Deelname aan activiteit wegens geloofsovertuiging Organisator van een religieuze activiteit of een activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen
Studieredenen Directie van de onderwijsinstelling
Tijdelijk verblijf in buitenland Burgemeester (uiterlijk de dag voor de verkiezingen)

Wanneer volmachtformulier invullen?

Dat is mogelijk tot op de dag van de verkiezingen behalve voor de formulieren waarop de burgemeester jouw afwezigheid moet bevestigen.

Voor het invullen van het formulier bij een activiteit als zelfstandige én bij een tijdelijk verblijf in het buitenland moet je uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 tijdens de openingsuren langskomen bij de dienst Burgerzaken. Wacht niet tot het allerlaatste moment, want het volmachtformulier wordt niet onmiddellijk ondertekend! Je moet achteraf nog terug langskomen om het formulier af te halen.

Je kan een formulier downloaden of een formulier afhalen bij de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen?

Breng mee voor de bevestiging van jouw afwezigheid door de burgemeester:

 • bij een activiteit als zelfstandige:
 • bij een tijdelijk verblijf in het buitenland:
  • het ingevuld volmachtformulier
  • de bewijsstukken
  • als je geen bewijsstukken kan voorleggen, breng je een verklaring op erewoord mee

Op de verkiezingsdag zelf

 • De volmachtkrijger moet eerst stemmen in het eigen stembureau en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.
 • De volmachtkrijger neemt mee:
  • het ingevuld volmachtformulier
  • de eigen identiteitskaart
  • de eigen afgestempelde oproepingsbrief (de volmachtkrijger moet eerst voor zichzelf gaan stemmen)