Herinrichting Witgoor (infovergadering maart 2022)

Vijf jaar geleden vatte lokaal bestuur Dessel de dialoog aan met de Witgoorse gemeenschap. Reden? Een ruimtelijke invulling geven aan de vele behoeften die op ons afkomen, waarbij de noodzaak bestaat om alles goed op elkaar af te stemmen. Het dorpscentrum van Witgoor kent twee belangrijke grondeigenaars: de gemeente (wegen, de vroegere jongensschool, bouwgrond in de Kerkstraat en het Meiplein) en Dekenaat Kempen (parochiecentrum en parking, vroegere meisjesschool en JG Scharnier).

De nood aan een nieuwe school, een nieuwe locatie voor JG Scharnier, een veilige Meistraat en ruimte voor evenementen, feesten en wonen in een groene omgeving zette ons aan het werk met tientallen overlegmomenten waarbij De Meikever, JG Scharnier, parochie, dekenaat, verenigingen en buurt betrokken werden.

Op maandagavond 21 februari kwamen een 140-tal geïnteresseerden via vijf infostands in het parochiecentrum meer te weten over de ontwerpplannen.

Weg en verkeer

De weg van de markt tot aan de brug van Diel zal in twee stappen heraangelegd worden met gescheiden rioleringen en bredere fietspaden. Fase 1 (Markt-gracht) moet voor eind 2024 nog aangepakt worden, dan volgt fase 2 (gracht-brug).

In het centrum van Witgoor gaan we niet alleen voor bredere fietspaden maar ook ruime voetpaden en veilige oversteekplaatsen. De snelheid zal afgeremd worden met sassen en wegversmallingen bij het in- en uitrijden van de kern. Er worden geen verhogingen of as-verschuivingen voorzien.

School De Meikever

Buiten de sportzaal en de twee klassen (langs de Hameldijk), zal er een volledige nieuwe school gebouwd worden op de plaats van de huidige kleuterschool. Er zal ook zoveel mogelijk compact gebouwd worden zodat er voldoende speelplaats overblijft, inclusief een voldoende groot afdak. Ook is het de bedoeling een multifunctionele buitenspeelruimte te voorzien die zowel als extra speelplaats dienst kan doen, maar na de schooluren tot de publieke ruimte kan behoren (zie punt 3). Het voorzien van voldoende fietsenstallingen werd ook als noodzakelijk aangegeven. Aan de hoofdingang van de school, gepland aan de kant van het Meiplein, voorzien we een autoluwe zone (Meiplein-Kloosterstraat).

Het subsidiedossier voor de bouw van een nieuwe school is twee jaar geleden al ingediend bij Agion (Vlaamse overheid).

Evenementen en JG Scharnier

JG Scharnier krijgt een plek toegewezen aan de overzijde van de huidige locatie in de Meistraat, tegen de parking van het Parochiecentrum, met toegang richting Meistraat. Er komt een nieuwe evenementenruimte ten noorden van de Meistraat, waar nu de vroegere jongensschool staat, afgebakend door kerk, meergezinswoningen van maximum drie bouwlagen (zie punt 4) en JG Scharnier. Ook de multifunctionele buitenspeelruimte van de school (zie punt 2) aan de andere zijde van de Meistraat kan mee geïntegreerd worden bij een kermis of Dessel Swingt.

Aandachtspunten die werden aangereikt: vlotte bereikbaarheid van JG Scharnier, voldoende plaats voor feesttent bij Witgoor Kermis, behoud van voldoende open ruimte.

Wonen

Wij willen meer inzetten op wonen in het centrum van Witgoor (kernversterking). Buiten de woningen ten noorden van de kerk en ten zuiden en oosten van het Meiplein wonen er vrijwel geen mensen in wat het centrum van het dorp hoort te zijn. Dat willen we veranderen met meergezinswoningen (inclusief ondergronds parkeren en mogelijk handelsruimten op het gelijkvloers) rond het evenementenplein, ééngezinswoningen aan de noordzijde van het Meiplein en het verkavelen van de gemeentegrond in de Kerkstraat naast het parochiecentrum (voorzien in ons meerjarenplan voor 2023).

Buurtbewoners vragen duidelijke verkavelingsvoorschriften, o.a. voor de woningen op het Meiplein en het vrijwaren van een groenruimte richting de bestaande huizen. Ook duidelijke afspraken met JG Scharnier zullen moeten gemaakt worden.

Groen

Naast het aantrekken van meer bewoning (zie punt 4) en het organiseren van de publieke ruimte die veilig ingericht wordt, gaan we voor ontharding en vergroening. Waar het kan, voorzien we waterdoorlatende ondergronden zoals grasbetontegels en wadi’s (groene waterbuffers). Met bomen geven we schaduw in de zomer en geven we kleur aan het dorp. Het nieuwe centrum moet aantrekkelijk zijn om er te vertoeven met zitbanken, petanquebaan, e.d. Een combinatie van trager verkeer, meer groen en meer bewoning zal zorgen voor een verhoging van de leefbaarheid.

Conclusie

Er is door velen hard gewerkt, ernstig nagedacht en heel intens overlegd. Met veel opmerkingen en adviezen werd rekening gehouden. En ja, dat heeft z’n tijd nodig. Maar het resultaat mag er zijn en we hebben nu voor ogen wat waar kan komen. Het eerste waarmee we nu verder aan de slag gaan is de bouw van een nieuwe Meikever. Het overleg met de school wordt verdergezet om de concrete noden in te passen in een echt uitvoeringsplan. Daarmee kan een studiebureau aan het werk gezet worden. Wordt dus vervolgd.