Actie: Behaag onze Kempen

Sinds 1995 wordt in onze Kempense regio een intergemeentelijke sensibiliseringsactie en bomen- en struikenverkoop georganiseerd onder de naam "Behaag onze Kempen". Initiatiefnemers zijn 26 Kempische gemeentebesturen, de intercommunale IOK en de vrijwilligers van de natuurverenigingen JNM, Natuurpunt vzw en Velt vzw.

De doelstelling van deze actie is om mensen te stimuleren tot het aanleggen van een ecologische tuin. Bij dit soort tuin wordt er rekening gehouden met mens, natuur, milieu en het landschap.

Tijdens de maand oktober worden via de actie inheemse planten te koop aangeboden, die op een zaterdag in november kunnen afgehaald worden op verschillende plaatsen in de regio.

In deze periode worden ook een aantal info-avonden georganiseerd over de actie en het hoe en waarom van aanplanten van inheemse planten.