Gezocht: verhalen en foto's van de Gracht!

Gepubliceerd op donderdag 2 juni 2022 8.17 u.
De komende maanden wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete zowel de historische als de bestaande toestand in kaart brengen van 'de Gracht' in Dessel. Het doel is om een langetermijnvisie uit te werken voor 'de Gracht'.

Sinds 2014 is de Gracht grotendeels in beheer bij de Provincie Antwerpen. De provincie slaat nu samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, de betrokken gemeenten en het Agentschap Natuur en Bos de handen in elkaar om een langetermijnvisie uit te werken voor de Gracht. 

Jouw hulp is hiervoor meer dan welkom! Heb je nog oude foto’s, kaartmateriaal, leuke weetjes, oude gebruiken en andere informatie van de Gracht die kunnen helpen om een volledig beeld te schetsen van wat deze plek voor de Retienaren en Desselaars betekent? Denk bijvoorbeeld aan de opmerkelijke traditie van ‘The battle of the Gracht’ tussen de Chiro van Dessel en Witgoor.

Alle informatie mag je bezorgen aan info@rlkgn.be

Breng de natuur van de Colateur mee in kaart 

Daarnaast wil het Regionaal Landschap ook een beeld krijgen van de natuurwaarden in en langs de Gracht.

  • Zo kan je je natuurwaarnemingen ingeven in Obsmapp of waarnemingen.be, een groot online natuurplatform waarbij elke burger een steentje kan bijdragen aan natuurstudie.
  • Speciale en oudere waarnemingen (al dan niet met foto’s) mag je eveneens mailen naar info@rlkgn.be

De komende maanden staan dan ook in het teken van het verzamelen van informatie, zoals knelpunten en kansen.

De opmaak van een integrale gebiedsdekkende toekomstvisie voor de Colateur rondt af in de loop van 2023.

De geschiedenis van de Colateur

De Colateur, ook wel bekend als ‘de Gracht’, is een oud afwateringskanaal tussen het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Bocholt-Herentals.

De naam Colateur is afgeleid van het Latijnse ‘colare’, wat staat voor ‘filter’. Volgens de encyclopedie ‘Larousse universel’ staat colateur voor ‘kanaal dat dienst doet als afwatering bij irrigatie’.

Het kalkrijk water van de Gracht had immers als doel de arme zandgronden te voorzien van kalk en mineralen ten voordele van de Kempense landbouw. Het kalk bleek echter geen wondermiddel en er was bovendien onvoldoende water beschikbaar waardoor het intensieve beheer van de Gracht al meteen na de aanleg in 1844-1846 ter discussie kwam.

De voeding van de Watering van Arendonk bleef functioneel tot ca. 1863, het verbindingskanaal bleef zijn rol vervullen tot ca. 1935.

De Gracht heeft zijn functie als afwateringskanaal al lang verloren, maar biedt intussen veel mogelijkheden als groene, recreatieve verbinding.