Gewijzigde verkeerssituatie kruispunt Akkerstraat, Kruisberg, Kuilstraat, Kortestraat

Gepubliceerd op vrijdag 17 juni 2022 9.22 u.
Lokaal bestuur Dessel heeft de laatste jaren regelmatig meldingen ontvangen dat er zich op het kruispunt Akkerstraat, Kruisberg, Kuilstraat, Kortestraat vaak onveilige verkeerssituaties voordoen.

Ook gebeurden er regelmatig ongevallen. Daarom werden hier vandaag enkele aanpassingen aan de weginfrastructuur uitgevoerd.

De bebouwde kom werd uitgebreid en dit zowel in de Akkerstraat (tot huisnummer 69) als in de Kuilstraat (tot huisnummer 10). Er werd ter hoogte van Akkerstraat 75 en ter hoogte van Kuilstraat 2 een bloembak geplaatst. Ter hoogte van de verbinding tussen Kuilstraat en Kortestraat werd een betonnen jersey geplaatst.

Met deze aanpassingen hopen we de snelheid aan de haakse bocht te verlagen en hopen we te voorkomen dat er aan te hoge snelheid in en uit de zijstraten wordt gereden.

Meer info
Afdeling Grondgebiedzaken
Tel. 014 38 99 27
E-mail: technisch@dessel.be