Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt de hoofdpunten en de grote lijnen van het beleid. De gemeenteraad is dus in eerste instantie bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Zij kan daartoe algemene regels vaststellen, onder andere in de vorm van gemeentelijke reglementen. 

Daarnaast moet de gemeenteraad beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat door de hogere overheid wordt opgedragen (bv. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).

Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners. De gemeenteraad bestaat uit 21 leden (inclusief burgemeester en schepenen). N-VA heeft 11 zetels, D&W 7 zetels en CD&V 3 zetels. Dezelfde leden zetelen ook in de raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraadsleden worden verkozen voor een periode van zes jaar en het huidige mandaat loopt tot en met 2024. De gemeenteraad wordt voorgezeten door Michel Meeus (CD&V). 

De gemeenteraad komt één keer per maand op donderdag samen in de raadzaal van het administratief centrum “ De Plaetse”. De zitting begint om 20 uur. Er vinden in principe geen gemeenteraadzittingen plaats in juli en augustus. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. Iedereen is welkom op de openbare zitting.

De agenda van de gemeenteraad kan u vóór het plaatsvinden van de gemeenteraadszitting op de gemeentelijke website vinden. Het openbare gedeelte van de gemeenteraadsverslagen wordt ook op de website geplaatst. U vindt het verslag pas op de website wanneer dit in de volgende zitting goedgekeurd wordt. Het verslag van de maand september, verschijnt dus in oktober op de website.

Samenstelling