Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Deze adviesraad komt niet fysiek samen maar wordt via mail bevraagd over de verdeling van de subsidies ontwikkelingssamenwerking.

Iedereen kan er lid van worden.

Meer info
Afdeling vrijetijd - cultuur
Jo Kuypers
Tel. 014 38 99 32
E-mail: cultuur@dessel.be