Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking heeft als doel het bevorderen van een beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. 

De leden kunnen adviezen formuleren betreffende:

  • De besteding van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking, voorzien in de begroting.
  • De ondersteuning van acties in de gemeente.
  • Het gemeentelijk beleid inzake het onthaal van personen en organisaties afkomstig uit ontwikkelingslanden.
  • Initiatieven voor meer mondiale vorming, genomen door het gemeentebestuur.

Ook ondersteunen zij het beleid van het gemeentebestuur rond ontwikkelingssamenwerking door:

  • Het voeren van een permanent bewustmakingsbeleid naar de overheid, de bevolking, scholen en verenigingen.
  • De permanente vorming van de leden.
  • Het steunen van personen en organisaties, actief in ontwikkelingslanden, en van projecten opgezet door mensen en organisaties in ontwikkelingslanden.
  • Het steunen van en het deelnemen aan activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking, opgezet door andere groepen of verenigingen.
  • Voldoende informatiedoorstroming organiseren inzake zijn adviezen en zijn activiteiten, zowel ten opzichte van de gemeente als van de aangesloten verenigingen.

Deze adviesraad komt jaarlijks 1 keer samen ter bespreking van de subsidiedossiers rond ontwikkelingshulp en wordt via mail bevraagd over kwesties rond ontwikkelingssamenwerking.

Het subsidiereglement vind je hier terug.

Iedereen kan er lid van worden.

Meer info
Afdeling vrijetijd - cultuur
Jo Kuypers
Tel. 014 38 99 32
E-mail: cultuur@dessel.be