GAS: Geluidsoverlast (dag en nacht)

Geluidsoverlast is niet gepast. Iedereen heeft af en toe nood aan rust en dus mag je geen hinderlijk lawaai maken, op om het even welk moment van de dag. Onnodig en hinderlijk nachtlawaai (tussen 22.00 en 07.00 uur) kan beboet worden, maar ook overdag (tussen 07.00 en 22.00 uur) gelden er duidelijke regels. Hinder je omgeving dus niet met storend, nodeloos lawaai.

 • Als algemene regel geldt dat eenieder zich zodanig moet gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden.
 • In een aantal omstandigheden/gevallen wordt geluid als niet–hinderlijk beschouwd:
  • werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen.
  • vergunde werken en verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan private eigendommen.
  • werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen.
  • een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie.
  • spelende kinderen.
 • Voertuigen of hun toebehoren draaiende houden bij stilstand is verboden, tenzij noodzakelijk, alsook hinderlijk, storend of opschrikkend gebruik (lawaai, rook) van een (motor)voertuig.
 • Het is verboden om voertuigen zo te gebruiken dat er abnormaal veel partikels of restanten, zoals sporen op de rijbaan of parking, vrijkomen (het zogeheten ‘donut driften’).
 • Boomcars: Zet de stereo in je wagen niet te luid. Elektronisch versterkte muziek die wordt gespeeld in een voertuig mag niet hoorbaar zijn buiten het voertuig.
 • Zonder machtiging van de burgemeester is het gebruik van voertuigen die uitgerust met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn voor het maken van verboden.
 • Het gebruik van werktuigen die door ontploffings- of elektrische motoren (grasmaaiers, houtzagen…) worden aangedreven, is in open lucht enkel toegestaan op week- en zaterdagen tussen 07.00 en 22.00 uur.