Gemeentelijk logo - huisstijl

Door de integratie van de gemeente en het OCMW vormen we nu samen het lokaal bestuur Dessel. Bij vernieuwing hoort ook een nieuwe look en een nieuw logo! Op 16 maart 2020 werd het nieuwe logo gelanceerd.

In het logo staat de letter “D” centraal. Een robuuste vorm waarin de vier Desselse kleuren op een kunstzinnige en creatieve manier worden samengebracht. De vormen tonen de veelzijdigheid van Dessel. Ze spelen levendig op elkaar in, ondersteunen elkaar, bouwen op elkaar zoals ook de Desselaars, de gemeente en het OCMW onderling doen.

Baseline ‘Natuurlijk veelzijdig’ behouden
Dessel is een groene en landelijke gemeente, maar ook veelzijdig op het vlak van economie, vrije tijd en zorg. Door al deze troeven vinden we de slogan ‘Natuurlijk veelzijdig’ meer dan ooit van toepassing.

Gebruik door derden
Het logo van Lokaal bestuur Dessel mag enkel gebruikt worden door het lokaal bestuur, adviesraden of instanties verbonden met het lokaal bestuur. Verenigingen die materiële ondersteuning krijgen van het lokaal bestuur, mogen dit logo wel gebruiken na overleg met de communicatiedienst.

Het reglement kan onderaan nagelezen worden.