GAS: Wildplakken (publiciteitsborden)

Het is verboden om zonder vergunning publiciteitsborden aan te plakken of te plaatsen op het openbaar domein. Wildplakken is dus verboden.

Voor verenigingen die hun maatschappelijke zetel niet hebben in de politiezone Balen – Dessel – Mol en die een evenement organiseren buiten het grondgebied van deze gemeenten, is het verboden tijdelijke publiciteit aan te brengen of te plaatsen.

De gemeentelijke vergunning hiervoor wordt aangevraagd via de evenementenkluis minstens 1 maand voor de aanplakking/plaatsing en mag maar ten vroegste 14 dagen op voorhand worden geplaatst.