GAS: Vernietigen of verplaatsen van grensafsluitingen

Het vernietigen, verplaatsen, verwijderen of vernielen van grensafsluitingen is verboden.