GAS: Vernielen van voertuigen

Het vernielen of niet-gebruiksklaar maken van voertuigen is verboden.