GAS: Uitstallingen op het openbaar domein

Het is verboden uitstalramen of reclameborden te plaatsen en koopwaren en andere materialen in de openbare ruimte uit te stallen zonder voorafgaande vergunning van de bevoegde overheid.

Terrassen plaatsen in de openbare ruimte is tevens verboden tenzij voorafgaande schriftelijke vergunning.