GAS: Tijdelijke bewegwijzering

Het is verboden om zonder vergunning publicitaire bewegwijzering aan te plakken of te plaatsen op het openbaar domein.

Voor verenigingen die hun maatschappelijke zetel niet hebben in de politiezone Balen – Dessel – Mol en die een evenement organiseren buiten het grondgebied van deze gemeenten, is het verboden bewegwijzering aan te brengen of te plaatsen.

De gemeentelijke vergunning hiervoor wordt aangevraagd via de evenementenkluis minstens 1 maand voor de aanplakking/plaatsing, mag maar ten vroegste 2 dagen op voorhand worden geplaatst en moet worden verwijderd binnen de 3 dagen na plaatsvinden van het evenement of de activiteit.