GAS: Sluikstoken

Sluikstoken of het verbranden van huishoudelijk afval is verboden. Waar vuur is, is rook. Een onschuldig brandje veroorzaakt vaak hinderlijke of zelfs schadelijke rook. Het is dan ook verboden om de buurt te storen met rook, geur of stof van welke bron ook.

Als algemene regel geldt dat verbranding in open lucht van alle stoffen verboden is, behalve enkele specifieke vormen zoals de verbranding van droog onbehandeld hout bij het maken van een door de burgemeester toegelaten kampvuur. Ook sfeerverwarmers zoals kleine vuurkorven (met onbehandeld hout) en barbecues zijn toegelaten.

Sterk prikkelend geurende stoffen verbranden is steeds verboden.