GAS: Schaatsen

Het is verboden zich op het ijs van waterlopen en stilstaande waters te begeven. Bij voldoende dikte kan de burgemeester een afwijking toestaan.