GAS: Riolen en waterlopen

Riolen en waterlopen mogen niet belemmerd worden met slijk, zand of ander afval.