GAS: Parken, groene ruimten, speelterreinen en sportterreinen

Groene ruimtes en de speeltuigen die er staan, moeten met respect behandeld worden. Val geen dieren lastig, verniel geen nesten, bloemen, bomen of planten. Pluk of beschadig ze ook niet.

In parken, groene ruimten, speelterreinen en sportterreinenĀ gelden dus een aantal regels onder meer rond gebruik, openingsuren, verkoop, publiciteit en voederen/grazen van dieren.

De aanwijzingsborden op het terrein moeten steeds nageleefd worden.