GAS: Opslaan van afvalstoffen

Het opslaan van afvalstoffen en stoffen die geurhinder veroorzaken en/of ongedierte aantrekken is verboden.