GAS: Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang van het openbaar domein

Het uitoefenen van een activiteit op het openbaar domein of op publiek toegankel?ke plaatsen, die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang brengt, is verboden.