GAS: Ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen

Het is verplicht om het besluit van ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen na betekening aan te plakken op een goed zichtbare en leesbare plaats vanop de openbare weg.