GAS: Onbebouwde terreinen en braakgronden

De staat van onbebouwde terreinen en braakgronden mag de openbare veiligheid niet bedreigen.