GAS: Niet naleven burgemeesterbesluiten of van richtlijnen van de politie

Het niet-naleven van een besluit of bevel van de burgemeester of bevelen of richtlijnen van een politieambtenaar kunnen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.