GAS: Naleven richtlijnen politie

Het niet-naleven van mondelinge bevelen of richtlijnen van de politie ter bestrijding of voorkoming van overlast, kan tevens gesanctioneerd worden.