GAS: Lawaai door dieren, hondenpoep en leibanden

De houders van dieren die abnormale geluidshinder veroorzaken en de rust van de omwonenden storen, kunnen beboet worden. Het aanhouden geluid van een dier, geblaf, geschreeuw of gekrijs kan als hinderlijk worden ervaren en de hondeneigenaar of hondenbezitter is hiervoor verantwoordelijk.

Onbewaakt laten rondlopen van dieren op publiek toegankelijke plaatsen is verboden. Honden moeten op publiek toegankelijke plaatsen aan de leiband, tenzij in de daartoe voorziene hondenlosloopzones.

Ophitsen van honden is verboden.

Honden die agressief zijn of geneigd zijn te bijten, moeten een muilband dragen.

Bij uitbraak van dieren kan de burgemeester de dieren op kosten van de eigenaar laten onderbrengen in een asiel tot de eigenaar een goede afsluiting heeft.

Uitwerpselen van dieren mogen het openbaar domein niet bevuilen. Het bezit van hondenpoepzakjes is verplicht voor begeleiders van honden. Een zakje bij hebben is niet voldoende, het moet ook gebruikt worden.