GAS: Kamperen

Verblijf in woonwagens voor meer dan 24 uur is verboden, tenzij op erkende kampeerterreinen, woonwagenparken, of andere plaatsen waar regelgeving dit toelaat.