GAS: Hinderlijke gedragingen

Hinderlijke gedragingen (zoals verontreinigen, oneigenlijk gebruiken, aanklamping, …) op het openbaar domein of in een openbaar gebouw, waaronder een portaal, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, openbare toiletten, parkeergarage of rijwielstalling, kunnen worden gesanctioneerd met een boete.