GAS: Hinderlijke beplanting, afsluitingen of andere voorwerpen

Veeg voor je eigen deur! Wist je dat jij verantwoordelijk bent voor de stoep en het fietspad voor je huis? Je mag er dus in geen geval spullen plaatsen die de doorgang van voetgangers, fietsers of automobilisten bemoeilijken en de straat beschadigen. Snoei ook je planten en bomen tijdig. Zo hinderen ze niemand en blijven alle verkeersborden en –lichten duidelijk zichtbaar. Bovendien blijven zo de veiligheid en zichtbaarheid gegarandeerd.

Beplantingen, obstakels, materialen en afsluitingen mogen niet:

  • over de rijbaan hangen op minder dan 4,5 meter boven de grond
  • over berm of voetpad hangen op minder dan 2,5 meter boven de grond
  • het zicht op verkeerstekens of andere aanduidingen van openbaar nut belemmeren
  • openbare verlichting belemmeren
  • het verkeer hinderen
  • het normale uitzicht op de openbare weg belemmeren in de nabijheid van bochten of kruispunten
  • een gevaar vormen voor gebruikers van de openbare weg
  • hoger zijn dan 0,7 meter op minder dan 5 meter van bochten of kruispunten

’s Winters hou je je stoep sneeuwvrij, maar gooi de sneeuw niet voor de gevel van je buur of op het fietspad. Hoop de sneeuw op aan de rand van het voetpad. Laat ook zeker geen water op de straat lopen of lekken als het vriest en leg geen glijbanen aan. Dat veroorzaakt een gevaarlijke ijsplek, pijnlijke glijpartijen en ongelukken.

Rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Voorwerpen die op de openbare weg kunnen vallen mogen niet geplaatst of bevestigd worden op vensterdorpels of andere delen van gebouwen.