GAS: Feitelijke daden of lichte gewelddaden

Feitelijke daden of lichte gewelddaden, zoals omschreven in het strafwetboek, zijn verboden.