GAS: Evenementen in open lucht of tent

Iedereen die een evenement in open lucht of tent op het grondgebied van de gemeente organiseert, moet beschikken over een vergunning van de burgemeester.

De vergunning wordt aangevraagd via de gemeentelijke evenementenkluis volgens de voorwaarden en termijnen voorzien in de kluis bij de aanvraag.

De organisatoren van evenementen en andere feestelijkheden, evenals de uitbaters van instellingen, moeten de nodige schikkingen treffen om openbare overlast, veroorzaakt door deelnemers of bezoekers, tot een minimum te beperken. De vergunning van de burgemeester kan bijkomende voorwaarden koppelen aan de toelating.

Indien een afwijking op de geluidsnormen gevraagd en bekomen wordt, is de organisator verplicht om gedurende de volledige duurtijd van het evenement de geluidsmeting te registreren en hierna te bezorgen aan de burgemeester.