GAS: Evenementen in besloten plaatsen

Iedereen die een evenement organiseert in een besloten plaats waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt, dient dit voorafgaand schriftelijk te melden aan de burgemeester.

De melding wordt aangevraagd via de gemeentelijke evenementenkluis volgens de voorwaarden en termijnen voorzien in de kluis bij de aanvraag.

Indien een afwijking op de geluidsnormen gevraagd en bekomen wordt, is de organisator verplicht om gedurende de volledige duurtijd van het evenement de geluidsmeting te registreren en hierna te bezorgen aan de burgemeester.