GAS: Beschadigen/vernielen van roerende en/of onroerende goederen

Het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen is verboden. Dit geldt ook voor het beschadigen of vernielen van andermans roerende eigendommen.