GAS: Aanplakkingen (affiches, flyers)

Doe ons een lol, plak niet alles vol!

Affiches of flyers horen niet op de openbare weg. Het is verboden om zonder vergunning opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te plakken of te plaatsen op het openbaar domein.

Wettig aangebrachte aanplakbiljetten mogen niet verwijderd of onleesbaar gemaakt worden.

Affiches moeten de identiteit van een verantwoordelijke uitgever vermelden.

Voor verenigingen die hun maatschappelijke zetel niet hebben in de politiezone Balen – Dessel – Mol en die een evenement organiseren buiten het grondgebied van deze gemeenten, is het verboden aanplakkingen aan te brengen of te plaatsen.

De gemeentelijke vergunning hiervoor wordt aangevraagd via de evenementenkluis minstens 1 maand voor de aanplakking/plaatsing.