Everzwijn gespot in Dessel?

Gepubliceerd op dinsdag 16 februari 2021 8.39 u.
Het aantal everzwijnen breidt zich uit in de gemeente Dessel. Om een goed zicht te krijgen op deze uitbreiding, vraagt het lokaal bestuur om alle waarnemingen en schade op Dessels grondgebied te melden.

Het everzwijn of wild varken wordt de laatste jaren vaker gesignaleerd in onze streken. Jammer genoeg brengen deze dieren soms schade met zich mee. Deze schade vinden we terug in landbouwgewassen, privé-eigendommen en bij verkeersongevallen.

Om hun bezoek en de eventuele schade zo veel mogelijk te vermijden, kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Het beheer van everzwijnen wordt afgestemd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de wildbeheereenheden en de landbouw- en natuurorganisaties. In de gebieden waar everzwijnen nog maar pas aanwezig zijn zal het REBO-team (Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning), in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, de verspreiding nauwgezet opvolgen.

Waarnemingen (sporen, pootafdrukken, wroetsporen), effectieve ontmoetingen en schade (gewassen, ongevallen) kunnen gemeld worden via tel. 0478 56 52 13 of milieu@dessel.be. De waarnemingen kunnen ook rechtstreeks doorgegeven worden bij het REBO-team via het nummer 02 553 12 69 of everzwijn@vlaanderen.be.

Aan de landbouwers wordt gevraagd om schade door everzwijnen zowel te melden aan het lokaal bestuur als aan het Agentschap voor Natuur en Bos in functie van monitoring van schade door everzwijnen. Dat kan via https://eloket.natuurenbos.be onder de rubriek ‘Fauna en Flora’. Enkel door schade te melden, kan accuraat opgetreden worden.