Erfgoedportaal

Het Kempens Erfgoedportaal bundelt zo veel mogelijk erfgoedinformatie uit en over de Antwerpse Kempen op één plek. Databanken die tot nu een aparte website hadden, vloeien samen tot één portaal. Je vindt er de informatie uit de voormalige Kempense Krantenbank en Archiefbank Kempen, Erfgoedbank Noorderkempen en Erfgoedbank Kempens Karakter. Ook de relevante info uit de Vlaamse erfgoeddatabank (erfgoedregister.be) is opgenomen.

Dankzij het engagement van lokale heemkringen, stadsarchieven en musea hoef je voortaan dus geen tientallen websites meer doorzoeken. Bij elk erfgoedobject lees je de nodige info over de herkomst en een verwijzing naar de oorspronkelijke bron. Die erfgoedbestanden kunnen oude beelden, dia’s, video’s, maar ook krantenknipsels en interviews zijn.

Je kan vlot zoeken op trefwoorden en locaties of in de verschillende deelcollecties en thema’s. Niet enkel een handige tool voor research, maar ook een fijne manier om de geschiedenis van de Kempen te ontdekken. Kempenserfgoed.be hoopt op die manier een breed publiek te bereiken en iedereen te inspireren om zich te verdiepen in het lokale verleden. 

Work in progress

De erfgoedcellen streven naar een zo volledig mogelijk portaal. De komende jaren zal de website geleidelijk aan meer databanken en andere erfgoedobjecten opnemen. Naast de zoekfunctie biedt kempenserfgoed.be ook andere functionaliteiten. Zo kunnen erfgoedliefhebbers eenvoudig info delen met anderen (via bv. sociale media) of originele bestanden aanvragen met één klik. 

Verenigingen en archieven die jarenlang erfgoed hebben verzameld, geregistreerd en gedigitaliseerd, plukken mee de vruchten van hun inspanningen. Zij kunnen op hun eigen website een deel van kempenserfgoed.be integreren. Hun waardevolle bijdrage aan het erfgoedveld komt zo extra in de schijnwerpers. 

Het Kempens Erfgoedportaal is een initiatief van de drie Kempense erfgoedcellen: Kempens Karakter, k.ERF en Erfgoed Noorderkempen in samenwerking met gemeenten, vrijwilligers en met steun van de Vlaamse Overheid.

Vragen en contact: info@kempenserfgoed.be